: 62977
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,320 متر
: 800 متر
: 0 متر
: 7 متر
: بتون
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 0 تومان

:

زیر زمین 200 متر گاز شهری دارد و آب شهری بهترین لوکیشن و نوساز و تمییز مجوز ساخت 120 متر اداری