: 62979
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 15,000 متر
: 15,000 متر
: 200 متر
: 8 متر
: سایر
: سرامیک
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 220
: دارد
: 100,000,000,000 تومان

:

شهرستان گیلان