: 62982
کارشناس : محمدی 09356229846
: 2,050 متر
: 1,060 متر
: 400 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: صلح قطعی
: ندارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 40,000,000,000 تومان

:

دارای دو سوله 530متری مناسب انبار بهداشتی و دارویی