: 62986
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 13,800 متر
: 4,200 متر
: 1,050 متر
: 9 متر
: سایر
: سرامیک
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 250
: ندارد
: 65,000,000,000 تومان

:

3000 متر فندانسیون سوله قابل ساخت -- آزمایشگاه -- 60 متر نگهبانی -- دیوارها سرامیک -- مجوز آرایشی بهداشتی -- کارخانه تولیدی آرایشی و بهداشتی شوینده --