: 62987
کارشناس : عزیزی 09361142524
: 1,600 متر
: 1,000 متر
: 300 متر
: 7 متر
: آسفالت
: بتون
: 80
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 2,500
: دارد
: 400,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

سوله به متراژ 400 / 200/ 300 قابل تبدیل 160 متر اداری و شوروم بر فتح جهت مشاغل خودرویی اجاره داده میشود