: 62988
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 30,000 متر
: 4,500 متر
: 600 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 400
: ندارد
: 19,000,000,000 تومان

:

4500متر سوله تقسیم شده به : 2 سوله اصلی و 4 بچه سوله -- منبع آب -- 2 عدد ژنراتور برق اضطراری و تهویه هوا تمام تاسیسات پمپ باد صنعتی -- چاه آب 3 اینچ --