: 62992
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 200 متر
: 160 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 10,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

نگهبانی --