: 62996
کارشناس : جواد خداشناس 09369020099
: 1,800 متر
: 900 متر
: 100 متر
: 9 متر
: شن
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 77,000,000,000 تومان

: