: 62997
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 250 متر
: 250 متر
: 0 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 20,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

همکف 100 زیر زمین 100 50حیاط گاز صنعتی، آب، دو عدد سرویس، آبگرمکن، کولر 2 عدد، هواکش صنعتی قوی 2 عدد کانال کشی شده، دو نبش و بسیار نور گیر، دیوار ها سرامیک، حیاط ماشین رو و دو درب بزرگ، بهترین نقطه منطقه صنعتی، خیابان جوشن، ایده‌آل برای کارهای خدماتی و تولیدی،