: 62998
کارشناس : شایان 09122766740
: 700 متر
: 540 متر
: 12 متر
: 0 متر
: بتون
: بتون
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 40,000,000 تومان
: 400,000,000 تومان

:

4 عدد سوله کنار هم