: 62999
کارشناس : یحیی زاده 09123796077
: 2,000 متر
: 700 متر
: 150 متر
: 7 متر
: آسفالت
: موزاییک
: 30
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 120,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

: