: 63001
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 250 متر
: 250 متر
: 20 متر
: 5 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 25,000,000 تومان
: 0 تومان

:

دو سالن 200 متری هم موجود میباشد جهت انبار اجاره داده میشود اجاره متری 100هزارتومان