: 63143
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,700 متر
: 1,000 متر
: 250 متر
: 7 متر
: بتون
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: اوقاف
: دارد
: ندارد
: 250
: دارد
: 80,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

جواز تولیدقطعات خودرو