: 63147
کارشناس : کاربر مهمان 02166644450
: 1,100 متر
: 350 متر
: 150 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 70,000,000,000 تومان

:

90متر تجاری 3 باب مغازه 350 متر انبار تجاری 510 متر زمین کناری قولنامه ای