: 63149
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 600 متر
: 400 متر
: 40 متر
: 11 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 30,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

150متر نیم طبقه دارد--برجاده