: 63150
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 620 متر
: 520 متر
: 70 متر
: 6 متر
: بتون
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 40
: دارد
: 15,000,000 تومان
: 150,000,000 تومان

:

2سالن220 و300متری