: 63152
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: تیرچه
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 1,900,000,000 تومان

:

ابعاد 25 در40 -- سند 5 برگی --