: 63153
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 530 متر
: 432 متر
: 85 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 6,360,000,000 تومان

:

2 سرویس بهداشتی --