: 63159
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,420 متر
: 280 متر
: 113 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 9,940,000,000 تومان

: