: 63160
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,120 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: قولنامه
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,220,000,000 تومان

:

2 کله -- ابعاد 43 در 16 --