: 63162
کارشناس : فارسی 09123614534
: 900 متر
: 500 متر
: 270 متر
: 7 متر
: بتون
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 27,000,000,000 تومان

: