: 64660
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,000 متر
: 350 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 150
: دارد
: 20,000,000,000 تومان

:

30 متر زیرزمین -- نگهبانی -- 700 متر باغ --