: 64661
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 700 متر
: 0 متر
: 7 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 3
: دارد
: 100,000,000 تومان
: 0 تومان

:

کارخانه بسته بندی گوشت قرمز -- اداری و رختکن --