: 64663
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 540 متر
: 400 متر
: 140 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 80,000,000 تومان
: 0 تومان

:

12 متر بالکن دارد .ملک مناسب انباری است