: 64664
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,402 متر
: 1,000 متر
: 120 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 28,000,000,000 تومان

:

50 متر سایبان --