: 64666
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 270 متر
: 20 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
: 20
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 20,000,000 تومان
: 150,000,000 تومان

: