: 64667
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 350 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 20,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

2 درب ماشین رو --