: 64668
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 350 متر
: 200 متر
: 70 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: ندارد
: 20,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

: