: 64672
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 6,000 متر
: 504 متر
: 320 متر
: 8 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 75
: دارد
: 20,000,000,000 تومان

:

کارخانه بسته بندی(تولیدکارتن) -- اداری 2 طبقه -- با ماشین آلات فعال --