: 64673
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,200 متر
: 1,000 متر
: 80 متر
: 10 متر
: سایر
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 22,000,000,000 تومان

:

سالن 2 طبقه 500 متری ارتفاع هرکدام 5 متر --