: 64675
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 390 متر
: 260 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 4,300,000,000 تومان

:

2 درب مجزا -- 2 واحد مسکونی 50 متری --