: 65218
کارشناس : محمد شهسواری 09128466708
: 580 متر
: 580 متر
: 50 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 170,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

چاه اب