: 65474
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 940 متر
: 250 متر
: 30 متر
: 3 متر
: بتون
: سنگ شده
:
: تیرچه
: اوقاف
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 16,000,000,000 تومان

:

2خط تلفن---دیوار کاشی---