: 65487
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,100 متر
: 870 متر
: 0 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 160
: دارد
: 8,200,000,000 تومان

:

40 متر نگهبانی --