: 65497
کارشناس : سلامی 09121950266
: 2,000 متر
: 400 متر
: 12 متر
: 5 متر
: آسفالت
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: مشاع
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 65,000,000 تومان
: 300,000,000 تومان

:

نوساز جهت انبار و تولید