: 65498
کارشناس : سلامی 09121950266
: 1,200 متر
: 900 متر
: 25 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
: 20
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 100,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

سوله خرپا