: 65501
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 500 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 65,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

: