: 65503
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 450 متر
: 400 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: موزاییک
: 2 اتاق
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: دارد
: 8,500,000 تومان
: 60,000,000 تومان

: