: 65504
کارشناس : سلامی 09121950266
: 1,700 متر
: 200 متر
: 0 متر
: 4 متر
: شن
: بتون
:
: ایرانیت
: صلح قطعی
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 0 تومان

:

چهاردیواری شده 100 متر اتاق کارگری دارد متری 22 میلیون