: 65505
کارشناس : شهروز 09122152073
: 2,000 متر
: 2,000 متر
: 0 متر
: 7 متر
: آسفالت
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 350,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

مشترک بااقای عزیزی