: 65506
کارشناس : عزیزی 09361142524
: 90 متر
: 90 متر
: 60 متر
: 4 متر
: بتون
: بتون
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 8,500,000,000 تومان

:

90 متر زمین / 3 طبقه / کارگاه 60 متر همکف 2 طبقه 60 متری بالای همکف / 30 متر حیاط