: 65507
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 5,000 متر
: 4,000 متر
: 0 متر
: 7 متر
: آسفالت
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 250,000,000,000 تومان

:

شهرستان اصفهان کارخانه تولیدی شیلان کیش واحد بسته بندی (برند 40 ساله)