: 65716
کارشناس : فارسی 09123614534
: 100 متر
: 80 متر
: 80 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 40,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

: