: 65717
کارشناس : کاربر مهمان 02166644450
: 2,250 متر
: 1,700 متر
: 150 متر
: 6 متر
: بتون
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 0 تومان
: 0 تومان

:

1700 متر سالن 2 طبقه کف سنگ ارتفاع طبقه اول4 طبقه دوم5 150 متر اداری 150 متر تجاری 120 متر رستوران و سرویس و... اب تانکر اجاره متری 300/000