: 65722
کارشناس : نظری 09128124423
: 20,000 متر
: 5,000 متر
: 150 متر
: 7 متر
: مشجر
: سایر
: 50
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 550,000,000 تومان
: 5,000,000,000 تومان

: