: 65727
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,500 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
: 25
: غیر مسقف
: اوقاف
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 6,000,000,000 تومان

:

چهاردیواری -- ابعاد 80 در13 -- مجوز رسمی 750 متر زیربنا با برق و گاز -- 25 متر اتاق -- بر اصلی 25 متر و بر فرعی 5 متر --