: 65728
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,200 متر
: 600 متر
: 150 متر
: 9 متر
: سایر
: بتون
: دارد
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 7,000,000,000 تومان

:

سرایداری و نگهبانی --