: 65729
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 250 متر
: 150 متر
: 20 متر
: 6 متر
: سایر
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: مشاع
: دارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 5,000,000,000 تومان

:

دیوارها سرامیک --