: 65733
کارشناس : فارسی 09123614534
: 10,000 متر
: 4,500 متر
: 800 متر
: 9 متر
: آسفالت
: اپوکسی
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 300
: دارد
: 1,100,000,000,000 تومان

: