: 65735
کارشناس : محسنی 09127094284
: 400 متر
: 240 متر
: 0 متر
: 5 متر
: شن
: بتون
:
: ایرانیت
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 400
: ندارد
: 50,000,000 تومان
: 0 تومان

:

محوطه مشاع 240 متر سالن جهت انبار و کارهای سبک مشترک با آقای شهسواری